П`ятниця, 2020-06-05, 5:45 AM
ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту

У відповідності до загального задуму — формування у студентів-філологів знань основних положень літературної компаративістики, умінь використовувати їх у процесі аналізу художніх творів та під час викладання шкільного курсу літератури — електронний ресурс пропонує оптимальний об’єм матеріалу,  не орієнтуючись на кількість годин, що передбачені для дисципліни в навчальному плані. З урахуванням новітніх тенденцій розвитку світової компаративістики він репрезентує вузівський курс дисципліни, охоплюючи всі основні її галузі, а саме: історію зародження та розвиток порівняльного літературознавства, теорію і методологію вивчення генетико-контактних зв'язків, порівняльну типологію різних рівнів, літературу у зв'язках з іншими мистецтвами й гуманітарними науками, імагологію.

Матеріали електронного ресурсу можуть бути використані і як фактологічна база для самостійної роботи студентів, так і для створення викладачами робочих програм.

Структура сайту складається з таких компонентів:

·        Програма курсу «Порівняльне літературознавство».

·        Плани практичних занять із завданнями.

·        Орієнтовні теми для написання рефератів та підготовки доповідей.

·        Запитання для самостійної роботи студентів.

·        Програма іспиту.

·        Список рекомендованої літератури.

·        Культурно-історичні матеріали для ознайомлення студентів із першоджерелами.

Список запитань для самопідготовки, складений у відповідності до загального задуму ресурсу і направлений на поглиблення та конкретизацію окремих теоретичних положень та категорій,  може бути базою для формування екзаменаційних завдань. Він дає можливість зорієнтуватися в загальному об’ємі матеріалу курсу.

Навчально-методичний електронний ресурс створений із урахуванням загальних вимог, що ставляться перед студентом-філологом, який повинен вільно володіти історико-літературним, критичним і теоретичним матеріалом, використовувати сучасну методологію та методику аналізу.

Вагомою складовою фундаментальної підготовки студентів є активне запровадження в систему академічної освіти самостійної теоретичної і практичної роботи студентів, рекомендацій для написання рефератів.

Самостійна робота передбачає:

·        попередню підготовку до практичних занять;

·        виконання завдань і вправ у позааудиторний час;

·        підготовку до обговорення окремих питань;

·        підготовку доповідей та рефератів;

·        самостійне вивчення окремих питань тем курсу;

·        огляд рекомендованої літератури.

Готуючись до практичного заняття, виконуючи індивідуальне завдання, важливо пам'ятати, що:

·        спочатку необхідно познайомитися з рекомендованою темою за прослуханою лекцією, відповідним розділом підручника;

·        звернутися до довідкових джерел (енциклопедій, словників) з тим, щоб акцентувати визначення використовуваних дефініцій;

·        закріпити прочитане, виділивши кілька опорних термінів, категорій, понять, тез;

·        використати додаткову літературу з теми, яка доповнить, урізноманітнить підручниковий виклад.

Лекції, практичні заняття, самостійна робота (за умови суворого дотримання вимог викладача) є основою для одержання міцних знань і успішного складання курсу.

Основна мета курсу  «Порівняльне літературознавство»: формування у студентів-філологів знань основних положень літературної компаративістики, умінь використовувати їх у процесі аналізу художніх творів та під час викладання шкільного курсу літератури.

Завдання курсу:

Методичні: формування у студентів-філологів ґрунтовних теоретичних знань у галузі літературної компаративістики, завдяки чому вони повинні усвідомити специфіку цієї дисципліни в системі інших вузівських дисциплін.

Пізнавальні:  формування у студентів-філологів знань основних положень літературної компаративістики, історії її зародження та становлення, типів та видів міжлітературних зв`язків у національних, регіональних і світових літературах; ознайомлення студентів із найбільш вагомими компаративістичними дослідженнями зарубіжних та вітчизняних літературознавців.

Практичні: формування у студентів-філологів навичок компаративістичних досліджень, умінь використовувати їх у майбутній професійній діяльності.

Матеріали електронного ресурсу розроблялися з урахуванням рекомендацій, що були дані в раніше опублікованих програмах із порівняльного літературознавства для вузів; навчальних посібників «Порівняльне літературознавство» (В. Будний, М. Ільницький, 2008), «Літературна компаративістика» (А. Гурдуз, 2008), «Сравнительное литературоведение» (Ю. Мінералов, 2010), «Порівняльне літературознавство» (В. Кшевецький, 2011).

Окрім лекційних, практичних та індивідуальних занять, протягом вивчення курсу передбачаються загальні та спеціальні вузькотематичні консультації, робота студентів із першо­джерелами, написання рефератів і творчих робіт. Відповідно до очікуваних результатів проводяться модульні контрольні роботи.

У даному підрозділі для ознайомлення представлено матеріали, які будуть корисними студентам та аспірантам!!! Примітка: книги представлені виключно у навчально-просвітницьких цілях. Усі права належать авторам!

Статистика
Форма входу
Пошук
Copyright MyCorp © 2020
Зробити безкоштовний сайт з uCoz